CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA HƯNG THỊNH

Khi sử dụng dịch vụ của xây dựng Hưng Thịnh, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và Hưng Thịnh chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm mọi quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập quản lý dịch vụ tốt hơn

[contact-form-7 id=”2495″ title=”Liên Hệ – Phản Hồi”]

Facebook Địa Chỉ Chát Zalo